Back to Top

Klimat Ustronia Morskiego klasyfikowany jest jako klimat morski z przewagą cech bodźcowych, lecz o umiarkowanym nasileniu bodźców klimatycznych.

Kształtowany jest przez położenie Ustronia Morskiego w zachodniej części polskiego wybrzeża Bałtyku i nad otwartym morzem. Charakter morski klimatu akcentują wiatry wiejące w 60% od morza lub wzdłuż linii brzegowej, co jest szczególnie korzystne, powoduje bowiem zmniejszenie różnic temperatur powietrza, wzrost i wyrównanie wilgotności, napływ idealnie czystego, pozbawionego pyłów i zanieczyszczeń powietrza.

Są to główne czynniki przyczyniające się do powstawania tzw. aerozolu morskiego. Aerozol morski działa szczególnie korzystnie w schorzeniach dróg oddechowych, także u dzieci. Zawartość jodu w powietrzu waha się w granicach 0,75-2,53 mikro-grama/mm i jest najwyższa w warunkach klimatu morskiego na kontynencie europejskim, gdzie wynosi średnio 0,5 mikrograma/mm.